Retourbeleid Qrig

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar qrigframe@gmail.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Het retourneren van ons product gebeurt op kosten van de koper. U dient zelf de verzendkosten te betalen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Herroepingsrecht voor zakelijke klanten
Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over de producten en / of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 12,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor :

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Mining rig frames die op aanvraag op maat gemaakt worden, kunnen niet worden geretourneerd.
  • Moederborden kunnen alleen geretourneerd mits ongebruikt en in de originele verpakking.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Qrig onderdeel van Podiumverhuur.com, Vierlinghstraat 4, 3364 AS Sliedrecht, qrigframe@gmail.com


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt herroepen betreffende:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is